Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วรรณา สุขสบาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาลวรรณา สุขสบาย; ศิวาพร ทองสุข; Wanna Suksabai; Siwaporn Thongsuk; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541ความต้องการและความกังวลห่วงใยของผู้ปกครองเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งจอประสาทตาขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์; วรรณา สุขสบาย; Chalinee Kosittapivat; Wanna Suksabai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2549ความรู้ การดูแลตนเอง และปัญหาของผู้ใช้คอนแทคเลนส์วรรณา สุขสบาย; นิลวรรณ ศิริคูณ; Wanna Suksabai; Nilawan Sirikoon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์