Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Saowapa Pornsiripongse

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 24 of 24 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2533ศัพท์ภาษาศาสตร์ -ศัพท์วัฒนธรรม : กลศาสตร์ (Acoustic Phonetics)โสภนา ศรีจำปา; เสาวภา พรสิริพงษ์; Sophana Srichampa; Saowapa Pornsiripongse; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2538สถานภาพและทิศทางการวิจัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยเสาวภา พรสิริพงษ์; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; Saowapa Pornsiripongse; Pornthip Usuparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2543สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยเสาวภา พรสิริพงษ์; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; Saowapa Pornsiripongse; Pornthip Usuparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2540เอดส์กับขบวนการค้าหญิงนิตยา ระวังพาล; เสาวภา พรสิริพงษ์; Nittaya Rawangpan; Saowapa Pornsiripongse; กรมควบคุมโรค. สำนักงานควบคุมโรคเขต 10 เชียงใหม่. ศูนย์วัณโรคเขต 10; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท