Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Wiroon Boonnuch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 17 to 18 of 18 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความปวด อาการอ่อนล้า ภาวะซึมเศร้ากับคุณภาพการฟื้นตัวของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักขวัญหทัย ช้างใหญ่; Khwanhathai Changyai; ผ่องศรี ศรีมรกต; Pongsri Srimoragot; สุพร ดนัยดุษฎีกุล; Suporn Danaidutsadeekul; วิรุณ บุณนุช; Wiroon Boonnuch; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556ปัจจัยทํานายระยะเวลาก่อนการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักสุวิมล กิมปี; Suvimol Kimpee; สุพร ดนัยดุษฎีกุล; Suporn Danaidutsadeekul; กนกวรรณ บุญสังข์; Kanokwan Boonsung; วิรุณ บุญนุช; Wiroon Boonnuch; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์