Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Acaricidal activity of Thai medicinal plantsNoppamas Soonthornchareonnon; Vanna Mahakittikun; Wongsatit Chuakul; Kanisa Rongsriyam; นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล; Mahidol University. Faculty of Pharmacy. Department of Pharmacognosy.; Mahidol University. Faculty of Pharmacy. Department of Pharmaceutical Botany.
2554กระบวนการผลิตยาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุมาลย์ สาระยา; นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
Dec-2005การพัฒนาเจลสารสกัดชะเอมเหนือเป็นยาต้านเริมสมิตา วิเศษสุทธิชัย; สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์; วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ; นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรม
2551คุณภาพเครื่องยาไทย : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนพมาศ สุนทรเจริญนนท์; นงลักษณ์ เรืองวิเศษ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชเคมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
2551คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนพมาศ สุนทรเจริญนนท์; นงลักษณ์ เรืองวิเศษ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2558คู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐานวราภรณ์ จรรยาประเสริฐ; นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2556คู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชนนพมาศ สุนทรเจริญนนท์; วิสุดา สุวิทยาวัฒน์; พนิดา ใหญ่ธรรมสาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2554คู่มือการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมจิต ศรลัมพ์; นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; ณัฏฐินี อนันตโชค; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
-ชุดตรวจหาปริมาณสารเคอร์คิวมินอยด์ในขมิ้นชันนพมาศ สุนทรเจริญนนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2551ทีแอลซี : วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทยนพมาศ สุนทรเจริญนนท์; อุทัย โสธนะพันธุ์; ประไพ วงศ์สินคงมั่น; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2563บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีหลักฐานป้องกันรักษาโควิด-19 โคโรน่าไวรัสได้นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2554วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินพมาศ สุนทรเจริญนนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2542สมุนไพร : ยาไทยที่ควรรู้รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล; พร้อมจิต ศรลัมพ์; วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล; วิชิต เปานิล; สมภพ ประธานธุรารักษ์; นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
2548สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสานสมภพ ประธานธุรารักษ์; ทยา เจนจิตติกุล; ธนุชา บุญจรัส; วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล; วิชิต เปานิล; นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล; อาทร ริ้วไพบูลย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์