Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author บังอร เทพเทียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Awareness of occupational post-exposure prophylaxis against HIV infection among health workers in Nyanza province, KenyaOwino, Samuel Omondi; Supattra Srivanichakorn; Bang-on Thepthien; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทพเทียน; แซมเอล โอมอนดิ; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2018Condom use at last sex and associated factors among male migrant workers in a coastal area of Thanbyuzayat Township, Mon State, MyanmarKyi Tun Lwin; Seo Ah Hong; Bang-On Thepthien; กรี ตัน วินส์; โซ อะ หงษ์; บังอร เทพเทียน; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2018Determinants of condom use at last sex among adult HIV patients on antiretroviral treatment in Mandalay City, MyanmarZaw Zaw Oo; Jiraporn Chompikul; Bang-on Thepthien; ซอซอ อู; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2017Determinants of diet pill, powder and liquid use among young adults in private universities in Bangkok, ThailandSanchia Clare R. Lu; Bang-on Thepthien; Prapapun Chucharoen; ซานเชียร์ แคล์ ลู; บังอร เทพเทียน; ประภาพรรณ จูเจริญ; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2018Determinants of monthly breast self-examination among women in Samut Songkhram Province, ThailandIona Koike; Jiraporn Chompikul; Bang-on Thepthien; Naruemon Maikhan; อิโอนา โคอิเกะ; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; นฤมล ไม้แก่น; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2017Factors associated with resilient Thai students of international programs in Bangkok, ThailandSatoshi Inoura; Prapapun Chucharoen; Bang-on Thepthien; ซาโตชิ อิโนอุระ; ประภาพรรณ จูเจริญ; บังอร เทพเทียน; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2018Health status and health promoting behaviors among community health nurses in Jakarta, IndonesiaEgi Abdul Wahid; Apa Puckpinyo; Bang-on Thepthien; เอกกี้ แอ็ปดุล วาฮิด; อาภา ภัคภิญโญ; บังอร เทพเทียน; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2019Patterns of polysubstance use and associated factors among grade 11 students in Bangkok, ThailandEunyoung Ham; Bang-on Thepthein; Prapapun Chucharoen; Seo Ah Hong; อิมยอง แฮม; บังอร เทพเทียน; ประภาพรรณ จูเจริญ; โซ อะ หงษ์; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2017Postnatal care service utilization and its determinants in Ramechhap district, Nepal: A community-based cross-sectional studyRoshan Khadka; Seo Ah Hong; Bang-on Thepthien; โรชาลล์ การ์ดา; โซ อะ หงษ์; บังอร เทพเทียน; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2018Predictors of HIV preventive behaviors among migrants living in the transportation crossroads of Myawaddy Township, MyanmarHtet Ko Ko Aung; Bang-on Thepthien; Jiraporn Chompikul; เท็ด โก โก อ่อง; บังอร เทพเทียน; จิราพร ชมพิกุล; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2019Prevalence and risk factors for low back pain among oil field workers in Minhla Township, Magway Region, MyanmarHlaing Myo Thu; Jiraporn Chompikul; Bang-on Thepthien; Chathaya Wongrathanandha; ลาย เหมียว ตรู; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Community Medicine; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2017A web-based survey on adverse childhood experience, anxiety, depression, sexual behavior affecting methamphetamine use among adolescents in Bangkok, ThailandMin Htike; Bang-on Thepthein; Prapapun Chucharoen; มิน ไทค์; บังอร เทพเทียน; ประภาพรรณ จูเจริญ; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2550การดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทยบังอร เทพเทียน; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2557การติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555สุภัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทพเทียน; ภัทระ แสนไชยสุริยา; ภูษิต ประคองสาย; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2551การถ่ายทอดเชื้อ HIV-1 จากมารดาสู่ทารกระหว่างคลอดและวิธีการคลอด: สหรัฐอเมริกาบังอร เทพเทียน; สมอาจ วงษ์ขมทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2546การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ในการให้คำแนะนำการดูแล รักษาเบื้องต้นและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวสมอาจ วงษ์ขมทอง; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; อารี คุ้มพิทักษ์; ศิริรัตน์ กาศิเษฎาพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของประเทศไทย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา(ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2547) โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมานบังอร เทพเทียน; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; สธญ ภู่คง; พันธุ์ทิพย์ รามสูต; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์.
2550การเฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2549บังอร เทพเทียน; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2553การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 5 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่ กรุงเทพมหานครปี 2553สุพัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทพเทียน; ปรินดา ตาสี; สมศักดิ์ วงศาวาส; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2558การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 9กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่ กรุงเทพมหานครปี 2558บังอร เทพเทียน; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ประภาพรรณ จูเจริญ; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน