Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-CFPack ซอฟแวร์อย่างง่ายเพื่อการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์บรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (กล่องกระดาษลูกฟูก พลาสติก แก้ว และอะลูมิเนียม)สุพพัต ควรพงษากุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-DVD ดร.สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วนชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557Relationship between Leadership Behaviors and JobSatisfaction among Nurses in Hospitals of South KordofanState, SudanWaleed Ali Ahmed Mohammed; Charuwan Tadadej; จารุวรรณ ธาดาเดช; Wirin Kittipichai; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Krit Pongpirul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; Sudan. South Kordofan State. Ministry of Health; Thailand. Mahidol University. Faculty of Public Health; Thailand. Chulalongkorn University. Faculty of Medicine; USA. Baltimore. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
2563Social Distancing คืออะไร ต้องอยู่ห่างกันแค่ไหนถึงจะไม่ติดไวรัส Covid-19มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การปฏิบัติตนเมื่อต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การอยู่บ้านอย่างปลอดภัยให้ห่างไกลจาก Covid-19มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) วิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19 (COVID-19)มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกันตนเองของประชาชนมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นเบาหวานกับระดับความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในผู้ป่วยไทยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2เกศศิริ วงษ์คงคำ; Kessiri Wongkongkam; อรพรรณ โตสิงห์; OrapanThosingha; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasi; Barbara Riegel; เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ; Chanean Ruangsetakit; ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม; Chukiat Viwatwongkasem; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ชาวราชพฤกษ์พิไลรวมใจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ Work From Home จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-ชุดกรองฝุ่นและระบบการทำงานของชุดกรองฝุ่นนั้นประมุข โอศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-ดนตรีกรรม “เพลงหนูจะโต”ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Jan-2553ดัชนีวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับ ISO 14001 เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้างกนกอร แสงทอง; สยาม อรุณศรีมรกต; ไกรชาติ ตันตระการอาภา; Sayam Aroonsrimorakot; Kanokorn Saengtong; Kraichat Tantrakarnapa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-ทำนองและคำร้อง “เพลงเด็กไทยดูดี”ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-น้องกันภัยทัดดอกคูนประศักดิ์ สันติภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2551บทบาทครอบครัวในการสร้างวินัยให้กับลูกจีรนันท์ ขำนอง; อธิวัฒน์ เปล่งสอาด; ณัฐนารี เอมองค์; ประคิณ สุจฉายา; จินตนาภรณ์ วัฒนธร; อมร รอดคล้าย; นิตยา คชภักดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนสนุกกับโภชนาชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563พร้อมไหม? กับการกลับมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย COVID-19 Are you ready? Return to work safelyมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2543รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดโครงการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นกรุงเทพมหานครพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม; ภาวิณี อยู่ประเสริฐ; มาริสา หะลาเมาะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์