Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การดูแลด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมไพรินทร์ แสนรังค์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์; ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์; Pairin Sanrang; Panwadee Putwatana; Kusuma Kuwatnasumrit; Preeda Sumritpradit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล
2540การประเมินตัดสินเกี่ยวกับการบริจาคไต แรงสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพของผู้บริจาคไตสมพร ชินโนรส; สุนิสา อัศวเสรี; โสภณ จิรสิริธรรม; Somporn Chinnoros; Sunisa Asavaseri; Sopon Jirasirtham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2562การพยาบาลผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังที่รับการตรวจยูโรพลศาสตร์มุทิตา จองวรรณศิริ; วิทย์ วิเศษสินธุ์; Mutita Jongwannasiri; Wit Viseshsindh; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2547การศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 3 เดือนพรพิมล มาศนรากรณ์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; สุกษม อัตนวานิช; Pornpimol Masnaragorn; Panwadee Putwatana; Sukasom Attanawanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2555การใช้ยารักษาโรคระบบปัสสาวะวชิร คชการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2555คู่มือความรู้ภาคประชาชนเรื่อง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ : ปัญหาที่ไม่ควรละเลยวชิร คชการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2559คู่มือความรู้ภาคประชาชนเรื่อง ต่อมลูกหมากโตวชิร คชการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2556คู่มือความรู้ภาคประชาชนเรื่อง แผลเบาหวานจุมพล วิลาศรัศมี; ตรีชฎา บุญจันทร์; ณปภัช โพธิ์พรหม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2547ชุดสายระบายน้ำไขสันหลังรามาธิบดีณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย; เอก หังสสูต; Natthacha Chiannilkulchai; Ake Hansasuta; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2557ตำรา วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล : การผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณมือและแขนด้วยผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน : หลักการและการปฏิบัติ เล่ม 1อาทิ เครือวิทย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2555ตำราการผ่าตัดแบบมีความรุนแรงน้อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ พิมพ์ครั้งที่ 1สมพล เพิ่มพงศ์โกศล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2561ตำราการผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์กิตติณัฐ กิจวิกัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2553ตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะวชิร คชการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2553ตำราศัลยศาสตร์คลินิกจุมพล วิลาศรัศมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2553ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 6 การผ่าตัดแบบมีความรุนแรงน้อยทางศัลยกรรมเกรียงศักดิ์ แซ่เตีย; คชินท์ วัฒนะวงษ์; คณิต สัมบุณณานนท์; ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต; ประกาศิต จิรัปปภา; ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์; ปิติโชติ หิรัญเทพ; ปิยนุช พูตระกูล; ปิยะ สมานคติวัฒน์; พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ; ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์; ภานุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย; มณเฑียร งดงามทวีสุข; เยาวนุช คงด่าน; รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล; วชิร คชการ; วิชัย พันธ์ศรีมังกร; วิชยา วิธุรวานิชย์; สมพล เพิ่มพงศ์โกศล; สรยุทธ ชำนาญเวช; สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์; สุกษม อัตนวานิช; สุชาต ไชยโรจน์; สุเมธ ธีรรัตน์กุล; อัญณา พันธุนาถวิริยกุล; อัตถพร บุญเกิด; อุษา เจริญสวรรค์; มณเฑียร งดงามทวีสุข; สมพล เพิ่มพงศ์โกศล; รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล; อัตถพร บุญเกิด; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2551ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4กฤษฎา รัตนโอฬาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2555ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์. เล่ม 7 : การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเมื่อมีและไม่มีผู้เชียวชาญเฉพาะด้านปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์; ปริญญา ลีลายนะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2550ตำราโรคหลอดเลือดดำจุมพล วิลาศรัศมี; จุมพล วิลาศรัศมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2542ถุงรามาธิบดีสำหรับบรรจุถุงน้ำดีที่ผ่าตัดออกโดยวิธีส่องกล้องเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล; เยาวนุช คงด่าน; ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์; Peinjit Bhumisirikul; Youwanush Kongdan; Paisai Pongchairerks; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2550ท่อนำเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจรามาธิบดีวิภาพร ภุมมางกูร; สุชาด ไชยโรจน์; Wipaporn Pummangura; Suchart Chaiyaroj; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์