Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 119  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2010Carotenoids: provitamin A, antioxidant activity and potential health benefitsPattaneeya Prangthip; พัฒนียา ปรางทิพย์; Emorn Wasantwisut; เอมอร วสันตวิสุทธิ์; Furr, Harold C.; แฮรอล์ด ซี เฟอร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : กินอาหารให้เพียงพอ เน้นอาหารจำพวกข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นมไขมันเต็มส่วน ไข่ทั้งฟอง ถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืช ไขมันและน้ำมันมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ควรปรึกษาแพทย์หากผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อย เพื่อพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ถ้าเป็นเบาหวานหรือความดัน ต้องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว หรือวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นระยะ เพื่อควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสมมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ธงโภชนาการผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคี้ยวกลืน เลือกอาหารอ่อนนุ่ม เช่น ข้าวต้มสำเร็จรูป ที่มีโซเดียมต่ำ เติมเนื้อสัตว์ ไข่ต้ม หรือผักต้มสับละเอียดมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุต้องบริโภคผัก ผลไม้และดื่มน้ำให้เพียงพอมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ต้องควบคุมอาหาร ค่อยๆ ปรับ ไม่ต้องเคร่งครัดจนทานอาหารได้ไม่เพียงพอมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : สาเหตุผ้สูงอายุเสี่ยงภูมิคุ้มกันลดลงมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : เตรียมอาหารล่วงหน้า แบ่งเป็นกล่องเก็บแช่แข็ง เพื่อลดเวลาในการเตรียมอาหาร และมีอาหารที่หลากหลาย อย่าลืม อุ่นร้อนก่อนรับประทานมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2563COVID-19 กับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : เพิ่มกิจกรรมภายในบ้าน และเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMU – DailyMenuPlan Programอุไรพร จิตต์แจ้ง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMU-DailymenuPlan (iDP) applicationอาริสา กีรติจำเริญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMU-DailymenuPlan (iDP) online ระบบวางแผนการจัดสำรับอาหารรายวันพรรณี พรประชานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2561INMU-DailymenuPlan (iDP) online ระบบวางแผนการจัดสำหรับอาหารรายวันพรรณี พรประชานุวัฒน์; ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์; อาริสา กีรติจำเริญ; กันตนิจญ์ ชำมริ; Punnee Ponprachanuvut; Nuttarat Srisangwan; Arisa Keeratichamroen; Kantanit Chamri; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMU-DatabaseComplier (iDC)พรรณี พรประชานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMU-Mennu Developmentพรรณี พรประชานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMU-RecipeDatabaseอรพินท์ บรรจง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMUCAL Training Onlineพรรณี พรประชานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
-INMUCAL-Nutrients V.3อุไรพร จิตต์แจ้ง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ