Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2547Workshop III : การประเมินพัฒนาการในเด็กระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; สายพิณ ปรเสริฐสุขดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2547Workshop III : การประเมินพัฒนาการในเด็กระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; สายพิณ ปรเสริฐสุขดี; การประชุมวิชาการ 60 ปี รองศาสตร์กานดา ใจภักดี (2547 : โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
2549การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยทางกายภาพบำบัดชนัตถ์ อาคมานนท์; ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์; ผกาวลี พุ่มสุทัศน์; โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี; รุ่งชัย ชวนไชยะกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2553การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้ป่วยจิตเภทกับผู้ที่มีสุขภาพดีวัยผู้ใหญ่โดยใช้แบบทดสอบการทรงตัวทางคลินิกฉบับปรับปรุงเกศแก้ว โสภณวรกิจ; ชนัตถ์ อาคมานนท์; ปัทมา ศิริเวช; ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Apr-2552ความเชื่อถือได้ของการทดสอบสมดุลการทรงตัวและผลของการเรียนรู้ขณะทดสอบชนัตถ์ อาคมานนท์; ชมพูนุท สุวรรณศรี; ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด