Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author สมชาย ดุรงค์เดช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2546-2549กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; จรวยพร สุภาพ; สมชาย ดุรงค์เดช
2534การวิจัยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : ประสบการณ์การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปสู่การกำหนดนโยบายสมชาย ดุรงค์เดช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2523การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมารดาต่อการให้นมทารกสมชาย ดุรงค์เดช; ดวงพร แก้วศิริ; วิชัย จุฬาโรจน์มนตรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2523ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการโภชนาการสมชาย ดุรงค์เดช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
Jul-2550รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2549 กลุ่มที่ 5.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครวีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล; ไทย; สมชาย ดุรงค์เดช; จรวยพร สุภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Jul-2549รายงานการวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครสมชาย ดุรงค์เดช; เครือข่ายการวิจัยบูรณาการกลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์