Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author สมชาย วิริภิรมย์กูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสมศักดิ์ วงศาวาส; สมชาย วิริภิรมย์กูล; Somsak Wongsawass; Somchai Viripiromgool; Wongsawass S; Viripiromgool S; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2547ทศวรรษสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนเนตร หงษ์ไกรเลิศ; สมชาย วิริภิรมย์กูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2555รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปราณี สุทธิสุคนธ์; สมชาย วิริภิรมย์กูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยราชสุดา
2550วิถีชาวบ้าน...สัมผัสบรรยากาศเมืองหิ่งห้อยสมชาย วิริภิรมย์กูล; สิริลักษณ์ ไหลสกุล; ฑิพรดา กองตาพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2558สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ : กรณีศึกษา อำเภอท่ามะกา และ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีสมชาย วิริภิรมย์กูล; ดลพัฒน์ ยศธร; เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว