Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author อมรา สุนทรธาดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2547การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจบุรีอมรา สุนทรธาดา; ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jan-2532การศึกษาคุณภาพ ปริมาณและพฤติกรรมการใช้น้ำดื่มของชุมชนชาวไทยชนบท : การวิจัยเชิงคุณภาพอรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ; Orapin Pitakmahaket; อมรา สุนทรธาดา; Amara Soonthorndhada; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jan-2550นโยบายควบคุมวัณโรคในประเทศไทย การวิเคราะห์เชิงแนวคิดประชาสังคมอมรา สุนทรธาดา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม