Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Apawan Nookong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษานําร่องผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจของผู้ดูแล ต่อการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ดีศิริโสภา จรรยาสิงห์; Sirisopa Chunyasing; พรศรี ศรีอัษฎาพร; Pornsri Sriussadaporn; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; อัจฉรา เปรื่องเวทย์; Ochara Preungvate; สุภาวดี ลิขิตมาศกุล; Supawadee Likitmaskul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2564ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ดูแลในการมีส่วนร่วมเพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลกุมารเวชกรรมเพ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน์; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; อาภาวรรณ หนูคง; Penrat Kowpairoj; Sudaporn Payakkaraung; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะตนเองของพยาบาล และอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกาญจนา ครองธรรมชาติ; Kanjana Krongthammachart; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; กันยารัตน์ วงษ์เหมือน; Kanyarat Wongmuan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ประสบการณ์การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการอาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดที่มีความรุนแรงของอาการหอบแตกต่างกันกัลยา ประจงดี; Kanlaya Prajongdee; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2563ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชไมพร ประคำนอก; อาภาวรรณ หนูคง; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; Chamaiporn Parkomnok; Apawan Nookong; Somsiri Rungamornrat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายการควบคุมอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียนจารุวรรณ ไทยบัณฑิต; อาภาวรรณ หนูคง; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Jaruwan Thaibandit; Apawan Nookong; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลเด็กศศิวิมล ศิริรักษ์; Sasiwimon Siriruck; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก: การศึกษาเบื้องต้นโสภา เกิดพิทักษ์; Sopa Kerdpitak; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; โรงพยาบาลสระบุรี
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของวัยรุ่นภายหลังได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกน้ำฝน ฤทธิภักดี; Namfon Rithipukdee; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Walaya Thampanichawat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ปัจจัยทํานายความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมลฤดี ยืนยาว; Monrudee Yuenyaw; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น ความรู้ และพฤติกรรมของผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณฐมน สีธิแก้ว; Nathamon Seethikaew; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; Somsiri Rungamornrat; ณัฐ มาลัยนวล; Nut Malainual; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจสมฤดี เลิศงามมงคลกุล; Somrude Lerdngammongkolkul; ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ; Kaimook Wichiencharoen; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลในมารดาที่บุตรได้รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูกสุทธิลักษณ์ น้อยพ่วง; Suttilux Noipoung; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2564รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; อาภาวรรณ หนูคง; ลัดดาวัลย์ ทรัพย์เจริญมาก; Yuwadee Pongsaranuntakul; Somsiri Rungamornarat; Apawan Nookong; Laddawan Supchareonmak; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์