Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Apinya Buasuang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการวัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาการนวดสู่ตลาดธุรกิจเสาวภา พรสิริพงษ์; อภิญญา บัวสรวง; Saowapa Pornsiripongse; Apinya Buasuang; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2535การศึกษาวัฒนธรรมจากวัตถุในพิพิธภัณฑ์อภิญญา บัวสรวง; เอี่ยม ทองดี; Apinya Buasuang; Iam Thongdee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2533คลังข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านอภิญญา บัวสรวง; Apinya Buasuang; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2545เมื่อผ้าลายอินเดียเดินทางสู่โลกตะวันออก (แนะนำหนังสือ)อภิญญา บัวสรวง; Apinya Buasuang; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2545แผนที่ภาษาของกล่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยสุจริตลักษณ์ ดีผดุง; อภิญญา บัวสรวง; โสภนา ศรีจำปา; อมร ทวีศักดิ์; เอกพงศ์ สุวรรณเกษร; อิสระ ชูศรี; มยุรี ถาวรพัฒน์; ประภาศรี ดำสอาด; Sujaritlak Deepadung; Apinya Buasuang; Sophana Srichampa; Amon Thavisak; Ekapong Suwannaket; Isara Choosri; Mayuree Thawornpat; Prapasri Dumsa-Ard; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2547โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอภิญญา บัวสรวง; Apinya Buasuang; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท