Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Melanie Simet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2018First data release of the Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic ProgramHiroaki Aihara; Robert Armstrong; Steven Bickerton; James Bosch; Jean Coupon; Hisanori Furusawa; Yusuke Hayashi; Hiroyuki Ikeda; Yukiko Kamata; Hiroshi Karoji; Satoshi Kawanomoto; Michitaro Koike; Yutaka Komiyama; Dustin Lang; Robert H. Lupton; Sogo Mineo; Hironao Miyatake; Satoshi Miyazaki; Tomoki Morokuma; Yoshiyuki Obuchi; Yukie Oishi; Yuki Okura; Paul A. Price; Tadafumi Takata; Manobu M. Tanaka; Masayuki Tanaka; Yoko Tanaka; Tomohisa Uchida; Fumihiro Uraguchi; Yousuke Utsumi; Shiang Yu Wang; Yoshihiko Yamada; Hitomi Yamanoi; Naoki Yasuda; Nobuo Arimoto; Masashi Chiba; Francois Finet; Hiroki Fujimori; Seiji Fujimoto; Junko Furusawa; Tomotsugu Goto; Andy Goulding; James E. Gunn; Yuichi Harikane; Takashi Hattori; Masao Hayashi; Krzysztof G. Helminiak; Ryo Higuchi; Chiaki Hikage; Paul T.P. Ho; Bau Ching Hsieh; Kuiyun Huang; Song Huang; Masatoshi Imanishi; Ikuru Iwata; Anton T. Jaelani; Hung Yu Jian; Nobunari Kashikawa; Nobuhiko Katayama; Takashi Kojima; Akira Konno; Shintaro Koshida; Haruka Kusakabe; Alexie Leauthaud; Chien Hsiu Lee; Lihwai Lin; Yen Ting Lin; Rachel Mandelbaum; Yoshiki Matsuoka; Elinor Medezinski; Shoken Miyama; Rieko Momose; Anupreeta More; Surhud More; Shiro Mukae; Ryoma Murata; Hitoshi Murayama; Tohru Nagao; Fumiaki Nakata; Mana Niida; Hiroko Niikura; Atsushi J. Nishizawa; Masamune Oguri; Nobuhiro Okabe; Yoshiaki Ono; Masato Onodera; Masafusa Onoue; Masami Ouchi; Tae Soo Pyo; Takatoshi Shibuya; Kazuhiro Shimasaku; Melanie Simet; Joshua Speagle; David N. Spergel; Michael A. Strauss; Yuma Sugahara; Naoshi Sugiyama; Yasushi Suto; Nao Suzuki; Philip J. Tait; High Energy Accelerator Research Organization, Institute of Particle and Nuclear Physics; Research Center for the Early Universe; Academia Sinica, Institute of Astronomy and Astrophysics; Hiroshima University; National Institutes of Natural Sciences - National Astronomical Observatory of Japan; University of California, Riverside; Carnegie Mellon University; Nicolaus Copernicus Astronomical Center of the Polish Academy of Sciences; University of Tokyo; University of California, Berkeley; University of California, Santa Cruz; National Taiwan Normal University; The Graduate University for Advanced Studies; National Tsing Hua University; National Institutes of Natural Sciences; University of Toronto; Riken; Kobe University; Harvard University; Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology; Tohoku University; Riken BNL Research Center; Lawrence Berkeley National Laboratory; Université de Genève; Princeton University; Ehime University; Nagoya University; Meisei Electric Co. Ltd.; Orbital Insight; Flatiron Institute; East Asian Observatory