Simple jQuery Dropdowns

VS-Article : [136] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 136
Issue DateTitleAuthor(s)
2559คุณภาพแห่งชีวิตจากครรภ์มารดาไทย... ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเกรียงไกร ประการแก้ว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปานวาด ปรียานนท์; นงค์ลักษณ์ ปราบใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557การสำรวจความชุกพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวิษณุ วงษ์สว่าง; สุวรรณา แสนยุติธรรม; เชาวลิต นาคทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อบรูเซลลาในโคเนื้อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวิษณุ วงษ์สว่าง; สุวรรณา แสนยุติธรรม; เชาวลิต นาคทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2017Intervention models to solve the declining problem of swamp buffalo (Bubalus bubalis) population in Ubon Ratchathani province of ThailandAnuwat Wiratsudakul; Poonyapat Sedwisai; Teeraporn Makaroon; Sunisa Kinawong; Kittipat Angchokchatchawal; Bopit Puyati; Surapong Senayai; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science
2560การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการประเมินหลังการเรียนปฏิบัติการในวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายของนักศึกษาสัตวแพทย์อาทร นกแก้ว; เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
2017Development of specific activity of amylolytic and proteolytic enzymes in duodenum and jejunum of the small intestinal tract of meat-type ducks during 1-42 days of ageKriengkrai Prahkarnkaeo; Kiattawee Choowongkomon; Boonorm Chomtee; Choawit Rakangthong; Chaiyapoom Bunchasak; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Science and Public Health
2017Effects of adding melatonin on the quality of frozen-thawed boar semenNatcha Thongrueang; Nutchanat Chaibangyang; Panida Chanapiwat; Kampon Kaeoket; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Science and Public Health
2017Stress cortisol and muscle stiffness in horses used for equine-assisted therapyNuttawut Nuchprayoon; Nlin Arya; Pattama Ritruechai; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science
2017Effects of the three flavonoids; kaempferol, quercetin, and myricetin on Baby hamster kidney (BHK-21) cells and Human hepatocellular carcinoma cell (HepG2) cells proliferations and total Erk1/2 protein expressionSookruetai Boonmasawai; Arpron Leesombun; Kridsada Chaichoun; Jarupha Taowan; Ladawan Sariya; Orathai Thongjuy; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science
2016Comparison of the longissimus dorsi muscle tone in Thoroughbred racehorses before and after trainingPichet Jewmongkonchai; Arunothai Muangma; Pattama Ritruechai; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Science and Public Health
2016Effect of dietary fish oil supplement on nutrients digestibility and egg yolk omega-3 fatty acids contents in Japanese QuailsKunaporn Homyog; Surasak Jittakhot; Samatchaya Pengdit; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science
2016The function of Vascular Endothelial Growth Factor in cancer metastasisKanjana Assawasuparerk; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Pre-clinic and Applied Animal Science
2559การทำให้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หมดฤทธิ์ก่อโรคอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างโพลีโคลนอลแอนติบอดีในกระต่ายคณาภรณ์ พลเทพ; วงศกร ว่องวทัญญู; สิริกร ภมรสุพรวิชิต; นัทธภัทร เกตุฉิม; ณัฐรันทร์ ไชยศิลป์; ภิรมย์ พรมพิราม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
2559การเปรียบเทียบผลของ Bupivacaine Lidocaine and Xylazine สำหรับระงับความเจ็บปวด ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีการฉีดเข้าช่องไขสันหลังส่วน Lumbosacral ในวัวพันธุ์ผสมพื้นเมืองเชาวลิต นาคทอง; ธัญญาภรณ์ โห้มาต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559หลักการพื้นฐานและการสร้างแบบจำลองแบบแบ่งส่วนในงานด้านวิทยาการระบาดโรคสัตว์สู่คนในประเทศไทยอนุวัตน์ วิรัชสุดากุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
2016Urinary markers in Babesia canis vogeli-infected dogsSivapong Sungpradit; Rapeeporn Pikhroh; Wanvisa Thanasaksakul; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Pre-clinic and Applied Animal Science
2015A review on the functions of the horse back and longissimus dorsi musclePattama Ritruechai; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Science and Public Health
2558ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและคุณภาพน้ำผิวดิน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐมกัณธิตา ปวีณสกล; พีรวัส ชินตระกูลชัย; ธนศักดิ์ ช่างบรรจง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
2015Three phase bone scintigraphy in evaluating revascularization and bone formation of natural biomaterial bone graft by using Tc99m MDP in rabbitsSomkiat Huaijantug; Paranee Yatmark; Somsak Wattananit; Phingphol Charoonrut; Thonnapong Thongpraparn; Rujaporn Chanachai; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science; Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 136