Simple jQuery Dropdowns

VS-Article : [149] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโชติมากานต์ ไชยเยศ; อุทุมพร ปานบุญห้อม; Chotimakan Chaiyes; Udhumporn Panboonhom; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. งานกิจการนักศึกษา
2562การวัดระดับทัศนคติและระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสุพัตรา ชาวสวน; Supattra Chowsuan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2562คุณภาพบริการตามความคาดหวังและที่ได้รับจริงของผู้รับบริการหน่วยธุรการและสารบรรณงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพรทิพย์ เสมฉาย; อุทุมพร รอดประชา; จราวรรณ ทวีรัชกุลไพศาล; Porntip Samchai; Uthumporn Rodpracha; Jarawan Taweerutchakulpaisan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. สำนักงานคณบดี หน่วยธุรการและสารบรรณ
2018The concurrence of naturally occurring Ehrlichia canis infection and renal dysfunction in dogs: kidney diseases and survival analysisNamphung Suemanotham; Sarin Suwanpakdee; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Sciences and Public Health; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. The Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals,
2561บทบาทและหน้าที่ของโปรตีนไอจีเอฟวัน (IGF-I) ในการเจริญเติบโตของร่างกายและระบบสืบพันธุ์ของสุกรเติมพงษ์ วงศ์ตะวัน; Tuempong Wongtawan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
2018Treatment of transitional cell carcinoma of urinary bladder using meloxicam in a dog: a case reportKanokwan Suwankanit; Sukanya Manee-in; กนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์; สุกัญญา มณีอินทร์; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Sciences and Public Health
2018Aqueous extract of Thai medical Herbs (Phytoplex) Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis in human cervical cancer cell line (HeLa cells)Somjit Chaiwattanarungruengpaisan; Warunya Chakritbudsabong; Nattapat Rutjanavate; Rassameepen Phonarknguen; Ganokon Urkasemsin; Sasitorn Rungarunlert; สมจิตร ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล; วรัญญา ชาคริตบุษบง; ณัฐภัทร รุจจนเวท; รัศมีเพ็ญ โพธิ์นาคเงิน; กนกนอร เอื้อเกษมสิน; ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. The Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals (MoZWE); Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Preclinic and Applied Animal Science; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Science and Public Health
2018Effects of scabraside D on cell viability inhibition and apoptosis promotion of human hepatocellular carcinomaRassameepen Phonarknguen; Thanakorn Rawangchue; Orathai Thongjuy; Kanjana Assawasuparerk; รัศมีเพ็ญ โพธิ์นาคเงิน; ธนกร ระวังชื่อ; อรทัย ทองจุ้ย; กาญจนา อัศวศุภฤกษ์; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. The Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Disease in Wildlife and Exotic Animals; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. The Center for Veterinary Diagnosis; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Pre-Clinical and Appiled Animal Science
2019Categorization of antimicrobial agents prescribed in the Veterinary Teaching Hospital in ThailandArpron Leesombun; Sookruetai Boonmasawai; อาภรณ์ ลี้สมบุญ; สุขฤทัย บุญมาไสว; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Pre-clinic and Applied Animal Science
2019Neosporosis in Thailand: Epidemiology, Risk factors and Diagnostic toolsRuenruetai Udonsom; Charoonluk Jirapattharasate; รื่นฤทัย อุดรโสม; จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine. Department of Protozoology; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Pre-clinic and Animal Science
2018Effect of Sex on Growth Curve, Production Performance and Carcass Quality of Cherry Valley DucksChanwit Kaewtapee; Kriengkrai Prahkarnkaeo; Chaiyapoom Bunchasak; Kasetsart University. Faculty of Agriculture. Department of Animal Science; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Sciences and Public Health
2018Electrocution death and pathological findings with the metallization in wild elephant: case reportWasinee Thepapichaikul; Panop wilainam; Parin Suwannaprapha; วาสินี เทพอภิชัยกุล; ภานพ วิไลนาม; ปริญ สุวรรณประภา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. โรงพยาบาลสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
2018Quantitative evaluation of cellular intensity in cytologic staining over difference time period of post air-dried smear in canine mammary gland tumorJeerasak sri-in; Pattita Ruayaree; Panpaga Sangsuriya; Panop wilainam; Parin Suwannaprapha; จีรศักดิ์ ศรีอินทร์; ปทิตตา รวยอารี; พรรณพงา เเสงสุริยะ; ภานพ วิไลนาม; ปริญ สุวรรณประภา; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
2559คุณภาพแห่งชีวิตจากครรภ์มารดาไทย... ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเกรียงไกร ประการแก้ว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปานวาด ปรียานนท์; นงค์ลักษณ์ ปราบใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557การสำรวจความชุกพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวิษณุ วงษ์สว่าง; สุวรรณา แสนยุติธรรม; เชาวลิต นาคทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อบรูเซลลาในโคเนื้อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวิษณุ วงษ์สว่าง; สุวรรณา แสนยุติธรรม; เชาวลิต นาคทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2017Intervention models to solve the declining problem of swamp buffalo (Bubalus bubalis) population in Ubon Ratchathani province of ThailandAnuwat Wiratsudakul; Poonyapat Sedwisai; Teeraporn Makaroon; Sunisa Kinawong; Kittipat Angchokchatchawal; Bopit Puyati; Surapong Senayai; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science
2560การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการประเมินหลังการเรียนปฏิบัติการในวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายของนักศึกษาสัตวแพทย์อาทร นกแก้ว; เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
2017Development of specific activity of amylolytic and proteolytic enzymes in duodenum and jejunum of the small intestinal tract of meat-type ducks during 1-42 days of ageKriengkrai Prahkarnkaeo; Kiattawee Choowongkomon; Boonorm Chomtee; Choawit Rakangthong; Chaiyapoom Bunchasak; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Clinical Science and Public Health
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149