Simple jQuery Dropdowns

RA-Article : [739] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 739
Issue DateTitleAuthor(s)
2562อุปกรณ์สำหรับช่วยการทำหัตถการแทปบล็อคจิตติมา เจียรพินิจนันท์; วัลภา อานันทศุภกุล; เกษม ตรงต่อกิจ; Jittima Jiarpinitnun; Vanlapa Arnuntasupakul; Kasem Trongtokit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2019Prevalence of Condom Use and Its Related Factors Among Men Who Have Sex With Men in ThailandSirinan Prakot; Sasisopin Kiertiburanakul; Poolsuk Janepanish Visudtibhan; ศิรินันท์ ปรากฎ; ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล; พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Ramathibodi School of Nursing; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Medicine
2562การนำทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสุวิชชา เทพลาวัลย์; ชาครีย์ กิติยากร; Suwitcha Theplawan; Chagriya Kitiyakara; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
2019The Amelioration of Nutritional Status and Phase Angle, Safety, and Satisfaction in Tube-Fed Patients With Ready-to-Use Blenderized Diet With Chicken and PumpkinKulapong Jayanama; Piyanuch Maitreejorn; Thanwarin Tangsermwong; Pariya Phanachat; Prapimporn Chattranukulchai; กุลพงษ์ ชัยนาม; ปิยนุช ไมตรีจร; ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์; ปริย พรรณเชษฐ์; ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย; พัชรวีร์ ทันละกิจ; ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Chakri Naruebodindra Medical Institute; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Division of Nutrition and Dietetics; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Medicine; Ministry of Public Health. Pakphayun Hospital. Division of Nutrition
2019Distinguishing Infiltrative Transitional Cell Carcinoma From Other Infiltrative Lesions of the Kidneys on Multidetector Computed TomographyPornphan Wibulpolprasert; Sasiwimon Jungtheerapanich; Bussanee Wibulpolprasert; พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ; ศศิวิมล จึงธีรพานิช; บุษณี วิบุลผลประเสริฐ; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Diagnostic and Therapeutic Radiology,
2019Tobacco Use and Domestic Violence in Thailand: Matching Case-Control StudyAraya Ha-upala; Somporn Chotivitayataragorn; Ronnachai Kongsakon; อารยา หาอุปละ; สมพร โชติวิทยธารากร; รณชัย คงสกนธ์; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Nursing; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Psychiatry
2019Factors Related to Foot Care Behaviors Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus in Da Nang, VietnamHoang Thi Ngoc Sen; Poolsuk Janepanish Visudtibhan; Apinya Siripitayakunkit; ฮวาง ธี ง็อค เซ็น; พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธุ์; อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Ramathibodi School of Nursing; Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy. Faculty of Nursing
2562ความแม่นยำในการประเมินการสูญเสียเลือดหลังคลอดระหว่างการใช้ถุงตวงเลือด และการคาดคะเนด้วยสายตาในโรงพยาบาลรามาธิบดีศิริกัญญา ไผ่แก้ว; โสภาพรรณ พวงบุญมี; Sirikanya Phaikaew; Sophaphan Ploungbunmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล
2562ปัจจัยการทำนายการยอมรับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับภายหลังเข้าร่วมโครงการปรับความรู้และพฤติกรรมเจนจิรา เพ็งแจ่ม; วิสาข์สิริ ตันตระกูล; วรกต สุวรรณสถิตย์; Janejira Pengjam; Visasiri Tantrakul; Worakot Suwansathit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์โรคการนอนหลับ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2562การประเมินผลลัพธ์การให้บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาสูญเสียการได้ยินรัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล; วรรณิภา ชูชัย; พงศกร ล้อประเสริฐ; อังคณา เลิศภูมิปัญญา; Rattinan Tiravanitchakul; Wannipha Chuchai; Pongsakorn Lorprasert; Angkana Lertpoompunya; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการดูแลการได้ยินครบวงจร
2562ผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้ยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดีโสภาพรรณ พวงบุญมี; พรศรี ดิสรเตติวัฒน์; สมมาตร บำรุงพืช; นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ; Sophaphan Ploungbunmee; Pornsri Disorntatiwat; Sommart Bumrungphuet; Nitaya Rotjananirankit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2562การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลายระบบการทำนายผู้ป่วยที่มีภาวะจำเป็นต้องได้รับหัตถการกู้ชีพในแผนกฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์; นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร; กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์; Panvilai Tangkulpanich; Noraset Uppariputtanggoon; Kasamon Aramvanitch; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน; กรมแพทย์ทหารเรือ. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. กลุ่มงานการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
2562การรักษาความเจ็บปวดเรื้อรังในผู้สูงอายุศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล; อรพิชญา ไกรฤทธิ์; Sirasa Ruangritchankul; Orapitchaya Krairit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2019การป้องกันความผิดพลาดจากการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์: ความผิดพลาดในช่วงก่อนการวิเคราะห์อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์; Apirom Vongsakulyanon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาธิวิทยา
2019Knowledge, Self-Efficacy, Self-Management Behavior of the Patients With Predialysis Chronic Kidney DiseaseSatchina Moktan; Sirirat Leelacharas; Wonnapha Prapaipanich; แซทชินา มอคแทน; สิริรัตน์ ลีลาจรัส; วรรณภา ประไพพานิช; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Ramathibodi School of Nursing
2019A Comparison of Quality of Life in Adults With Voice Disorders Before and After Voice TherapyTipwaree Aueworakhunanan; Kalyanee Makarabhirom; Dechavudh Nityasuddhi; ทิพยวารี เอื้อวรคุณานันท์; กัลยาณี มกราภิรมย์; เดชาวุธ นิตยสุทธิ; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Communication Sciences and Disorders; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Sciences and Technology. Department of Mathematics and Statistics,
2562การศึกษาคุณภาพชีวิตและอาการทางจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษามาลินี ทองดี; ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์; ธนัชพร กาฝากส้ม; อุมาพร อุดมทรัพยากุล; ชามาศ วงค์ษา; วรรณดา ไล้สวน; Malinee Tongdee; Nichapha Dechapaphapitak; Thanuchporn Kafaksom; Umaporn Udomsubpayakul; Chamard Wongsa; Wannada Laisuan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. กลุ่มสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
2019Comparison of Otoacoustic Emissions in Asymptomatic Diabetes Mellitus and Normal Hearing Control GroupsSuwimol Ruencharoen; Chanchai Jariengprasert; Montip Tiensuwan; Chardpraorn Ngarmukos; สุวิมล รื่นเจริญ; จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ; มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Communication Sciences and Disorders; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Otolaryngology; Mahidol University. Faculty of Science. Department of Mathematics; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Medicine
2562การฝึกพูดสำหรับเด็กที่มีปัญหาอะแพรกเซียวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง; Worawan Wattanawongsawang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
2562แนวทางการพิจารณาและการตรวจสอบผลงานเพื่อขอตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับผู้บังคับบัญชาหทัยรัตน์ พบชัยภูมิ; รัตนา เพิ่มเพ็ชร์; Hatairat Pobchaiyaphum; Rattana Permpech; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 739