Simple jQuery Dropdowns

SI-Article : [92] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดฐิรวรรณ บัวแย้ม; เพียงบุหลัน ยาปาน; สุจิตตรา พงศ์ประสบชัย; Tirawan Buayaem; Piengbulan Yapan; Suchittra Pongprasobchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2563แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์; Chinnapak Srisilarux; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
2562การยกระดับองค์กรด้วยระบบ Active Directoryนิธิ ภัทรปิติตานนท์; อิศรา แย้มงามเหลือ; Nithi Pattarapititanont; Isara Yaemngamluea; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2559ผลการตรวจทางอณูชีววิทยาของการขาดหายไปของยีนอัลฟาโกลบินในคนไทย จากประสบการณ์การให้บริการทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศิริราช 12 ปีวราภรณ์ กลมเกลา; อัจจิมา ตรีสุคนธ์; กชปิญชร จันทร์สิงห์; วิยการณ์ อินทรรุจิกุล; ปรียนันท์ ศิระประภาภัสส์; กลีบสไบ สรรพกิจ; Waraporn Glomglao; Ajjima Treesucon; Kochpinchon Chansing; Wiyakan Inthararujikul; Preeyanun Siraprapapat; Kleebsabai Sanpakit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2013Back-to-Back Networking for Traffic Characteristics on Digital Video Transmission System (DVTS)Puttinun Patpituck; Suthin Yokbua; Seksan Phosri; Nopphol Pausawasdi; Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Medical Educaton Technology Center
2562บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการฟื้นฟูทางจิตใจ ผู้ป่วยบาดเจ็บ กระดูกสันหลังและครอบครัวนภชนก สุขประเสริฐ; Nopchanok Sukprasert; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
2558การศึกษาภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเลือดออกนิวัฒน์ พันธ์ไพศาล; วิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล; Niwat Phanpaisan; Wipaporn Chokchaivorrakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
-Screening of Antimicrobial Resistant Bacteria in Dog Shelters in ThailandSomjit Chaiwattanarungruengpaisan; Norasuthi Bangphoomi; Sivapong Sungpradit; Naratchaphan Pati; Teerawit Tangkosku; Narisara Thamthaweechok; Visanu Thamlikitkul; สุขฤทัย บุญมาไสว; นรสุทธิ์ บางภูมิ; ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์; นรัชพัณญ์ ปะทิ; ธีรวิทย์ ตั้ก่อสกุล; นริศรา ธรรมทวีโชค; วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Pre-clinic and Applied Animal Science
2558ภาวะเลือดออกภายหลังการทำหัตถการในช่องปากของผู้ป่วยฮีโมฟิเลีย เอ: ประสบการณ์ในโรงพยาบาลศิริราชแขขวัญ มณีไพโรจน์; ธีระ ฤชุตระกูล; Karekwun Maneepairoj; Theera Ruchutrakool; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาโลหิตวิทยา
2014Cost awareness of consumables and medications used by anesthesia staffPrasert Sawasdiwipachai; AphichatSuphathamwit; Sathit Chairatthanawanit; ประเสริฐ สวัสดิ์วิภาชัย; อภิชาต ศุภธรรมวิทย์; สถิตย์ ชัยรัตนวนิช; Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital
1967The Suppression of Haemoglobin E Synthesis When tIaemoglobin II Disease and Itaemoglobin E Trait occur togetherTuchinda, S.; Beale, D.; Lehmann, H.; Mahidol University. Faculty of Medical Sciences, Siriraj Hospital. Department of Pediatrics; University Department of Biochemistry, Cambridge. Medical Research Council, Abnormal Haemoglobin Research Unit
2562ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งวรรณวิมล คงสุวรรณ; รัตติมา ศิริโหราชัย; ธนพรรณ กุณาละสิริ; มนันพัทธ์ ทองบุญเกื้อ; วทัญญุตา เวียรชัย; Wanvimol Kongsuwan; Rattima Sirihorachai; Thanapan Kunalasiri; Manunpat Tongbunkular; Watanyuta Wianchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2562การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำวิถีแบบ Frame-based และ Framelessวชิราภรณ์ แก้วมาตย์; ธีรพล วิทธิเวช; Wachiraporn Kaewmart; Theerapol Witthiwej; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2562การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นลดาวรรณ อุบล; จินตนา ชนประชา; นวลจันทร์ อุดมพงศ์ลักขณา; ประคัลภ์ จันทร์ทอง; Ladawan Ubol; Jintana Chonpracha; Nuanchan Udomponglakkana; Prakul Chanthong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ ใส่สายสวนหลอดเลือดดําส่วนกลาง ต่อความรู้ ทัศนคติ ความมั่นใจ และการดูแลของพยาบาลศุจินทรา บัวชื่น; Sujintra Buachuen; ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์; Pongpak Pittayapan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2561หมวกคลุมเครื่องกำหนดตำแหน่งในสมองสุคนธ์ทิพย์ พ่วงสุวรรณ; Sukhonthip Poungsuwan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล. หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
2561บทบาทและความสำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกิตติศักดิ์ แก้วบุตรดี; อัจฉรา กิจเดช; Kittisak Kaewbooddee; Atchara Kitdesh; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
2561QR CODE ในประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ภายในโรงพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0อัจฉรา กิจเดช; กิตติศักดิ์ แก้วบุตรดี; Atchara Kitdesh; Kittisak Kaewbooddee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2561การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกของไทย TCTRอนุพงษ์ วีรบุรีนนท์; สุพัตรา สว่างกุล; Anupong Veeraburinon; Supattra Sawangkul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานวิจัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจักษุวิทยา
2559ความสุขในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลปริยากร บุญญา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92