Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 39 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์; ธิดา นิงสานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2533ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 5นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2535คู่มือปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรมสมบูรณ์ เจตลีลา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
2545กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของยาในร่างกายจิตต์กวี ปวโร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชเคมี
2543ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. คลังข้อมูลยา
2545ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม10นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. คลังข้อมูลยา
2518การฟื้นฟูวิชาการด้านเภสัชกรรมทางคลีนิคครั้งที่ 1, 7-11 เมษายน 2518มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2535เภสัชวิทยา เล่ม 3นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา
2522คู่มือยา 1นงลักษณ์ เพียรอุสาหะ; ปรานี ภิญโญวัฒยากร; สมพงษ์ กิตติพงษ์หรรษา; หนู สมจรรยากุล; อุดม สุขพิพัฒน์; ธิดา นิงสานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2554เคมีของยาในงานเภสัชกรรมกิตติศักดิ์ ศรีภา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชเคมี