Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 52 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544สมุนไพรนานาชาติ ตอนที่ 1พรรนิภา ชุมศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร
2545สมุนไพรนานาชาติ ตอนที่ 2พรรนิภา ชุมศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร
2547ไม้ยาที่ผาแต้มธนุชา บุญจรัส; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
2543สวนนานาพฤกษสมุนไพรพรรนิภา ชุมศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืช
2547สมุนไพร : การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนสมภพ ประธานธุรารักษ์; พร้อมจิตต์ ศรลัมพ์; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
2547ขมิ้นนันทวัน บุณยะประภัศร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
2543คู่มือสมุนไพรฉบับย่อ (1)วีณา จิรัจฉริยากูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
2538สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
2535สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติพร้อมจิต ศรลัมพ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2527โครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพรมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์