Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานการวิจัยดาระอาง : ภาษา วัฒนธรรม และการธำรงชาติพันธุ์ในหมู่บ้านชายขอบแดน ไทย-พม่าสุจริตลักษณ์ ดีผดุง; ปัทมา พัฒน์พงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
2556การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทยโซ่ง : โครงการวิจัยชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์สมทรง บุรุษพัฒน์; สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; สุมิตรา สุรรัตน์เดชา; ปัทมา พัฒน์พงษ์; ณรงค์ อาจสมิติ; ชิตชยางค์ ยมาภัย; พิเชฐ สีตะพงศ์; สรรพารี ยกย่อง; ไอยเรศ บุญฤทธิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2543ทฤษฎีวากยสัมพันธ์สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2535รายงานการทำงานภาคสนามวิชาระเบียบวิธีการทำวิจัยทางภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 เขมรเหนือ บ้านใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษสุจริตลักษณ์ ดีผดุง; อมร ทวีศักดิ์; อรนุช นิยมธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2541ทฤษฎีวากยสัมพันธ์สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2534รายงานการทำงานภาคสนามวิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2533 : ม้งนํ้าเงินบ้านห้วยหอย อ.แม่แจ่ม และม้งขาว บ้านม่อนยะเหนือ อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; อรนุช นิยมธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2542สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : มอญสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง; สมทรง บุรุษพัฒน์; สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; ประภาศรี ดำสอาด; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2540สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงโปสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง; สมทรง บุรุษพัฒน์; สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; สรินยา คำเมือง; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2536กะเหรี่ยงโป บ้านห้วยฮ่อมนอก ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสุจริตลักษณ์ ดีผดุง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2548สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ดาระอาง (ปะหล่อง)สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; ปิยนันท์ ทองคำชุม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท