Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 360 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการวัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาการนวดสู่ตลาดธุรกิจเสาวภา พรสิริพงษ์; อภิญญา บัวสรวง; Saowapa Pornsiripongse; Apinya Buasuang; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2552บทบาทของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความสัมพันธ์ชายแดนไทย – กัมพูชายงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyuth Burasith; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2553ภาษาเพื่อการสื่อสารในสื่อท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ; Uniansasmita Samoh; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2552“ดิ่ง”: พิณดาระอาง (ปะหล่อง)พิเชฐ สีตะพงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2551การจัดการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติเขมรในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาเสาวภา พรสิริพงษ์; Saowapa Pornsiripongse; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2551รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง จิตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์อมร แสงมณี; amon saengmanee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2551การศึกษาคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท-กะไดสมทรง บุรุษพัฒน์; Somsonge Burusphat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี ตามความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภูมิภาคตะวันตกวชิราภรณ์ วรรณดี; ธนายุส ธนธิติ; Wachiraporn Wandee; Thanayus Thanathiti; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2546ความเคลื่อนไหวของงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือบุคลากรและเครือข่ายในการเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอโครงการวิจัยท้องถิ่นสำหรับศึกษาแลฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติอิสระ ชูศรี; Isara Choosri; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2546มองสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทยบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสุภาษิต สำนวนเวียดนามโสภนา ศรีจำปา; Sophana Srichampa; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท