Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 78 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์Unniappa, Indulal; โสภนา ศรีจำปา; Lochan, Amarjiva; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. ศูนย์ภารตะศึกษา
2541ตำนานและนิทานท้องถิ่นพม่าKhin Myo Chit; คิน มิว ชิด; ประภาศรี ดำสะอาด; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2536ภาษามาเลเซียจากการอ่านนวนิธิ อยู่โพธิ์; Nawanit Yupho; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2542โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่งเรณู เหมือนจันทร์เชย; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2537พจนานุกรมพม่า-ไทย และ ไทย-พม่าอรนุช นิยมธรรม; วิรัช นิยมธรรม; พระอาจารย์อูโกณฑัญญะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2542หุ่นกระบอกพม่าประภาศรี ดำสอาด; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2535บทสนทนาภาษามาเลเซียนวนิธิ อยู่โพธิ์; Nawanit Yupho; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2540สุภาษิตานุกรมเวียดนาม เล่ม 1โสภนา ศรีจำปา; Sophana Srichampa; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2555อรรถศาสตร์เบื้องต้นสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.; มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยศาสนศึกษา
2539นิทานพื้นบ้านลาว "เซียงเหมี้ยง"เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย