Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลชัญญา บริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. หน่วยสรรหาคัดเลือก บรรจุ และประเมินผล
2557คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลชัญญา บริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. หน่วยสรรหาคัดเลือก บรรจุ และประเมินผล
2557คู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA) และการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนวพร อัมพวา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2561คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการขออัตรากําลังทดแทนผู้พ้นสภาพ ระบบ E-document & HR-ESSสรทัศน์ แสงเพชรใส, ว่าที่ ร.ต.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล