Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561คู่มือการพยาบาลผู้ป่่วยผู้ใหญ่ภาวะหัวใจเต้นช้าที่มารับการตรวจรักษาก่อนและหลังฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดถาวรชลนรรจ์ วังแสง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
2560คู่มือการพยาบาล ในการจัดการความเจ็บปวด ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมวัชรี วรากุลนุเคราะห์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
2560คู่มือการพยาบาลในระยะผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยเนื้องอกไขสันหลังระดับอก ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกผ่านทางกระดูกสันหลังสวนีย์ พุ่มสีนิล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
2561คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกสมองที่มารับการรักษาโดยการผ่าตัดเนื้องอกสมองแบบรู้สติสุธิสา ทิศอาจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด
2562คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าด้วยการส่องกล้องมารยาท เงินดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ