Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การให้คำแนะนำในการเขียนใบสั่งยาทางโรคผิวหนังจิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ยาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีมูลค่าสูงจิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ยา จ๒ และยาในโครงการสนับสนุนจิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2563คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจ่ายยาในบัญชี จ2 สำหรับผู้ป่วยนอกจิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกที่ใช้สิทธิประกันสังคมจิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก