Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา; สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
2545ตำราจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล
2544ตำราจิตเวชสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2523คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล
2546ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2545ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2548ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2550พฤติกรรมรักร่วมเพศและสุขภาพจิตสมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2545ตำราจิตเวชผู้สูงอายุสมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2547ความเครียดและอาการทางจิตเวชสมภพ เรืองตระกูล