Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2524คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2540จิตเวชปฏิบัติ 41สมพร บุษราทิจ; ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2533คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2542ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา; สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
2544ตำราจิตเวชสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2545จิตเวชปฏิบัติ 45สมพร บุษราทิจ; สุนันทา ฉันทรุจิกพงศ์
2523คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล
2545ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2548ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2550จิตเวชทันยุค 2551สมพร บุษราทิจ; เกรียงไกร แก้วผนึกรังษี; วรภัทร รัตอาภา