ลุ่มน้ำสายบุรี : ชุมชน ทรัพยากร สายน้ำ และความฝัน

Citation
เพิ่มศักดิ์ มกรานนท์, นุกูล รัตรดากุล, วรรณชไม การถนัด, เกื้อ ฤทธิบูรณ์, สุภาพร ฝั่งชลจิตร์, สายฝน สิทธิมงคล, พลธรรม์ จันทร์คำ, วิภา สุขพรสวรรค์, ลม้าย มานะการ, สมศักดิ์ บัวทิพย์ (2553). ลุ่มน้ำสายบุรี : ชุมชน ทรัพยากร สายน้ำ และความฝัน. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43888.
View online Resources