จากชุมชน สู่นโยบาย

Citation
พลธรรม์ เศียรเมฆัน, ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ, พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, โคทม อารียา, กัญญณัช เวลาแจ้ง, เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล, ฆอซาลี อาแว, ชาริต้า ประสิทธิหิมะ (2564). จากชุมชน สู่นโยบาย. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/72122.
View online Resources