คู่มือการวินิจฉัยสุนัขที่มีภาวะต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานมากกว่าปกติ และการรักษาโดยใช้ยา trilostane

Citation
พงศกร พชรตฤณกร (2563). คู่มือการวินิจฉัยสุนัขที่มีภาวะต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานมากกว่าปกติ และการรักษาโดยใช้ยา trilostane. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63946.
View online Resources
Collections