Publication:
การละเมิดกฎหมายด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

dc.contributor.authorภัทรรัช เทศถนอมen_US
dc.contributor.authorPhatthararat Tettanomen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์en_US
dc.date.accessioned2021-05-07T07:12:27Z
dc.date.available2021-05-07T07:12:27Z
dc.date.created2564-05-07
dc.date.issued2563
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การละเมิดกฎหมายด้านการโฆษณาและการ ส่งเสริมการขาย ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสำรวจการ โฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่อออนไลน์ จากแอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ค และอินสตาแกรม ผลการวิจัย พบว่า เพจหรือร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และบารากู่อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 91 ร้านค้า และมีการใช้กลยุทธ์ด้านของผลิตภัณฑ์ (Product) มากที่สุด ร้อยละ 100 ซึ่งพบการกระทำผิดที่เป็นการละเมิดกฎหมายด้านการโฆษณาและการ ส่งเสริมการขาย ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยพบการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่ขัดต่อ พระราชบัญญัติฯ ทุกร้านค้า มีการใช้กลยุทธ์กลยุทธ์ด้านราคา (Price) ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคด้วยการ ลดราคาสินค้า มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่มีภาพคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยบนหีบห่อ และยังพบว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่นำเข้ามาจำหน่ายมีการแสดงคำหรือข้อความ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้ เกิดการบริโภค และมีการจำหน่ายบุหรี่นอกที่มีจำนวนมวนไม่ถึง 20 มวนต่อซอง อีกทั้งยังมีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และบารากู่อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุปกรณ์ และน้ำยาซึ่งเป็น สินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรอีกด้วย ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดัน นโยบายควบคุมการจำหน่ายและการแอบแฝงโฆษณาและส่งเสริมการขายของอุตสาหกรรมยาสูบในทุก ช่องทาง และเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นen_US
dc.description.abstractThis research aimed to analyze the violation of tobacco advertising and promotion law, according to tobacco product control law, with qualitative analysis on secondary data from survey of tobacco advertising and promotions on social media platforms such as Facebook and Instagram. Results indicated that majority of online shops (up to 91 shops) sold tobacco products such as electronic cigarettes and electronic Baraku, by using product strategy 100%. Online shops were clearly in violation of tobacco advertising and promotion law, according to tobacco product control law. They were using marketing strategy on sales promotion by giving away extra products, and using price strategy to attract potential customers by lowering prices of the products. Many sold tobacco products did not have graphic health warning pictures, and imported products had misleading words or messages. Imported cigarettes with less than 20 sticks per pack were available. Moreover, illegal products such as electronic cigarettes and electronic Baraku, including equipment and reagent or e-liquid, were imported into the Kingdom as well. Recommendations are, effective implementation of tobacco control law should be practiced; advocating of control policy on indirect advertising and sale promotion, by tobacco industry, in every social media platform; and heavy penalty for violators should be reinforced.en_US
dc.identifier.citationวารสารกฎหมายสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข. ปีที่ 6, ฉบับเพิ่มเติม (ก.ค.-ธ.ค. 2563), S15-S32en_US
dc.identifier.issn2697-6285 (Online)
dc.identifier.urihttps://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/62068
dc.language.isothaen_US
dc.rightsมหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.rights.holderคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.subjectการละเมิดกฎหมายด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายen_US
dc.subjectกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบen_US
dc.subjectสื่อออนไลน์en_US
dc.subjectการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบen_US
dc.subjectViolation of tobacco advertising and promotion lawen_US
dc.subjectSocial media platformsen_US
dc.subjectTobacco advertising and promotionen_US
dc.titleการละเมิดกฎหมายด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบen_US
dc.title.alternativeViolation of tobacco advertising and promotion law according to Tobacco Product Control Lawen_US
dc.typeArticleen_US
dspace.entity.typePublication
mods.location.urlhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/view/242747/167878
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ph-ar-phatthar-2563.pdf
Size:
797.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections