การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ด้านสถานภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Citation
Taweesak Ketjareon, Wanlop Likitsuntonwong, Yaowaluk Panavechkijkul, Ornuma Singha, Sumate Ampawong, Kanchana Kengkoom, ทวีศักดิ์ เขตเจริญ, วัลลภ ลิขิตสุนทรวงศ์, อรอุมา สงหะ, เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล, สุเมธ อําภาวงษ์, กาญจนา เข่งคุ้ม (2010). การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ด้านสถานภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/22828.
View online Resources