การสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดในโครงการกาญจนบุรี (2546)

Citation
ภาณี วงษ์เอก, พราม อินพรม, ธีระพงศ์ สันติภพ (2549). การสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดในโครงการกาญจนบุรี (2546). Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52496.
View online Resources