การรักษาด้วยรังสีอินฟราเร็ดและรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตในทางกายภาพบำบัด

Citation
กันยา ปาละวิวัธน์ (2530). การรักษาด้วยรังสีอินฟราเร็ดและรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตในทางกายภาพบำบัด. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/54275.
View online Resources
Collections