การรักษาด้วยไฟฟ้า

Citation
ชูศักดิ์ เวชแพศย์, กันยา ปาละวิวัธน์ (2529). การรักษาด้วยไฟฟ้า. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/54278.
View online Resources
Collections