โรคอ้วนภัยเงียบที่คุกคามเด็กไทย

Citation
สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร, จีรันดา สันติประภพ, ปิยะมิตร ศรีธรา, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, เรวดี จงสุวัฒน์, สิติมา จิตตินันท์ (2553). โรคอ้วนภัยเงียบที่คุกคามเด็กไทย. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/9908.
View online Resources
Collections