โครงการการประเมินผลการรักษา ดูแลและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย ภาคผนวก 3 เล่ม

dc.contributor.advisorสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
dc.contributor.authorสุพัตรา ศรีวณิชชากรen_US
dc.contributor.authorบังอร เทพเทียน
dc.contributor.authorกัญญา อภิพรชัยสกุล
dc.contributor.authorภูษิต ประคองสาย
dc.contributor.authorเสาวลักษณ์ ฮุนนางกูล
dc.contributor.authorกุมารี พัชนี
dc.contributor.authorพักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
dc.contributor.authorอุมาพร อุดมทรัพยากูล
dc.contributor.authorวีรวัฒน์ มโนสุทธิ
dc.contributor.authorวิภา ด่านธำรงกุล
dc.contributor.authorอนันต์ เมืองมูลชัย
dc.contributor.authorสุรีรัตน์ ตรึมรรคา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนen_US
dc.date.accessioned2016-04-25T05:25:19Z
dc.date.accessioned2019-05-15T03:25:06Z
dc.date.available2016-04-25T05:25:19Z
dc.date.available2019-05-15T03:25:06Z
dc.date.issued2016-04-25
dc.identifier.isbn9786162794384
dc.identifier.urihttps://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43930
dc.language.isothaen_US
dc.rights.holderสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.rights.holderกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.subjectวิจัยen_US
dc.subjectผู้ป่วยเอดส์en_US
dc.subjectบริการส่งเสริมสุขภาพen_US
dc.titleโครงการการประเมินผลการรักษา ดูแลและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย ภาคผนวก 3 เล่มen_US
dc.title.alternativeรายงานผลการศึกษาระบบบริการปรึกษาและดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ ภาคผนวกเล่มที่ 1en_US
dc.title.alternativeการศึกษาผู้รับริการปรึกษาและดูแลรักษาด้านเอชไอวีและเอดส์ ภาคผนวกเล่มที่ 2
dc.title.alternativeรายงานผลการสำรวจข้อมูลประชากรและชุมชนออนไลน์ ภาคผนวกเล่มที่ 3
dc.typeResearch Reporten_US
mu.identifier.callnoW21.5ส831ร 2557 LIAD มี
Files
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: