การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

dc.contributor.authorวชรสร เพ่งพิศen_US
dc.contributor.authorชุติมา ปฐมกำเนิดen_US
dc.contributor.authorวรรณเฉลิม ชาววังen_US
dc.contributor.authorประไพพร เตียเจริญen_US
dc.contributor.authorฐิติพร แก้วรุณคำen_US
dc.contributor.authorเกศินี บูชาชาติen_US
dc.contributor.authorน้ำฝน เอกสนธิen_US
dc.contributor.authorอรสา เอมโกษาen_US
dc.contributor.authorจุฑามาศ ประเสริฐศรีen_US
dc.contributor.authorอมร เหล็กกล้าen_US
dc.contributor.authorเนตรฟ้า รักมณีen_US
dc.contributor.authorธีระวัฒน์ แซ่ซือen_US
dc.contributor.authorปณิธี มาเอี่ยมen_US
dc.contributor.authorโสมประภา พยัคฆพันธ์en_US
dc.contributor.authorนพดล ตั้งภักดีen_US
dc.contributor.authorสันติ มณีวัชระรังษีen_US
dc.contributor.authorธีระ กุศลสุขen_US
dc.contributor.authorพรพรรณ ภูมิรัตน์en_US
dc.contributor.authorสุรพล ยิ้มสำราญen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อนen_US
dc.date.accessioned2021-09-10T02:53:17Z
dc.date.available2021-09-10T02:53:17Z
dc.date.created2564-09-10
dc.date.issued2561
dc.descriptionปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน “Mahidol Quality Fair 2018” “Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน”. ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, นครปฐม. 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. หน้า 228-229en_US
dc.description.abstractคณะทำงานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร ดำเนินการภายใต้นโยบายของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ได้ริเริ่มทำการ ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์แก่บุคลากรขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือประเมิน เริ่มจากการใช้แบบ ตรวจวัดดัชนีความผิดปกติ (Abnormal Index หรือ AI) ตรวจคัดกรอง บุคลากรจำนวน 517 จากทั้งหมด 811 คน (ร้อยละ 63.7) พบว่า ส่วนใหญ่มี ปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ ร้อยละ 48.4 (250 คน) และมีเพียงร้อยละ 2.7 (14 คน) เท่านั้นที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย, บุคลากรร้อยละ 38.1 (197 คน) อยู่ใน เกณฑ์ต้องระมัดระวังเอาใจใส่ และร้อยละ 10.4 (จ านวน 54 คน) อยู่ในกลุ่มที่ มีปัญหาจนทนไม่ได้ กับอีกร้อยละ 0.4 (จ านวน 2 คน) ที่มีปัญหาต้องแก้ไข โดยด่วน ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงจัดการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญด้านการยศาสตร์ขึ้น 1 ครั้ง ต่อจากนั้นได้ เชิญผู้ที่พบว่ามีปัญหาจากการประเมินดัชนีความผิดปกติ รวม 56 คน เข้าร่วม โครงการประเมินโดยวิธีทางการยศาสตร์ที่แม่นยำขึ้นได้แก่ ROSA, RULA และ REBA เพื่อจะได้ทราบที่มาของปัญหาหรืออาการผิดปกติจากการทำงานนั้น จะเกี่ยวข้องกับท่านั่งในการปฏิบัติงาน สถานีงาน (Work station) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุและหาวิธีแก้ไข ปรับปรุงต่อไป ในการนี้ได้ส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการร่วมโครงการ ทางอีเมล มีผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการในส่วนนี้เพียง 3 คนจาก 56 คน (ร้อย ละ 5.4) แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานยืนยันว่า มีบุคลากรของคณะฯ ป่วยมี อาการ Office Syndrome อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร คณะทำงานฯ จึง ผลิตสื่อวิดิทัศน์ส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกัน Office Syndrome ออก เผยแพร่ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนen_US
dc.identifier.urihttps://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63474
dc.language.isothaen_US
dc.rightsมหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.rights.holderกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.subjectการยศาสตร์en_US
dc.subjectOffice Syndromeen_US
dc.subjectอาชีวอนามัยen_US
dc.subjectสื่อวิดิทัศน์en_US
dc.titleการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.title.alternativeErgonomic Risk Assessment among FTM personnelen_US
dc.typeProceeding Abstracten_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
tm-pc-waraporn-2561.pdf
Size:
619.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: