เจลเย็นลดไข้ลดปวด

Citation
จินตภัทร์ เขมรัตน์ตระกูล, ฉวีวรรณ เพ็งรักษา, ภัสดาภรณ์ ต่อมแก้ว (2561). เจลเย็นลดไข้ลดปวด. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63641.
View online Resources